Infografik: Så påverkas du av plastbärkasse skatten & alternativ till plastpåsen

Spread the love

Textversion: Så påverkas du av plastbärkasse skatten

Plastkasse blir flera 100% dyrare

En punktskatt på plastbärkassar införs.
Skatten införs genom en ny lag om skatt på plastbärkassar.

Den föreslagna lagen om skatt på plastbärkassar träder i kraft den 1 mars 2020. Lagen tillämpas först från och med den 1 maj 2020 (mesta dels för att skatteverket ska kunna få sin tid att implementera skatten i systemet).

Syftet med skatten

Är att minska svenska konsumenters förbrukning av plastbärkassar.

Bakgrunden till lagen om skatten

Finns främst på grund av Europaparlamentets och rådets förpackningsdirektiv. Detta innebär att Sverige måste vidta åtgärder för att säkerställa att den årliga förbrukningsnivån inte överskrider 90 tunna plastbärkassar per person senaste den 31 december 2019 samt 40 tunna plastbärkassar per person senaste den 31 december 2025. Med en ekonomisk punktskatt-styrning hoppas regeringen kunna styra mot detta mål.

Orsaken till att just plastbärkasse ska beskattas beror statistik och fakta

Till att börja med kan vi konstatera att plaster är en polymer som huvudsaklig tillverkas i olja och kan orsaka stor skada då den hamnar i hav och sjöar. Vidare kan materialet orsaka skada för djurlivet i havet om den sprids ut i naturen. Plast bryts över tid till mikroplaster som i slutändan kan hamna i den föda som människor och djur äter.

Följande statistik beskriver den marina nedskräpningen och uppskattas bestå av följande:
* 85% plast och 15% övrigt avfall
* 50% engångsartiklar och 50% övrigt avfall
* 70% av all avfall i hav och sjöar är plast medan resterande 30% är ej plastbaserad. Av dessa 70% är de största avfallsprodukterna:
1. plastfragment (10%)
2. plastpåsar (10%)
3. godisförpackningar (10%)
4. snabbmatsbehållare (10%)
5. engångsbestick (10%)
6. kapsyler (10%)
7. presenningar (10%)

Enligt statistik från Naturvårdsverket år 2017 omsattes:
* 1021 miljoner tunna plastbärkassar (vägg-tjocklek under 50 mikrometer)
* 7 miljoner tjocka plastbärkassar (vägg-tjocklek över 50 mikrometer)

För referens är en matkasse i plast ungefär 40 mikrometer och en plastbärkasse som används i detaljhandeln runt 90 mikrometer och en fruktpåse runt 10 mikrometer.

Även våra grannar gillar beskattning av plastbärkassar
För att summera kort:
Danmark hanterar plastbärkasse skatten genom att ta ut en avgift på vissa bärkassar av plast och papper. Detta gäller kassar som är försedda med handtag eller liknande och har en volym om minst fem liter. Dessutom måste plastpåsen kunna ersättas av en tygkasse eller annat hållbart alternativ. Avgiften beräknas på kassarnas vikt.

I Ireland tas en avgift ut på vissa bärkassar av plast eller liknande.
Undantag görs för mindre påsar som används för att förpacka vissa
typer av livsmedel (färskt kött och fisk samt frukt och grönsaker).
Avgiften tas ut med ett visst belopp per plastkasse och skatten avsätts i en fond som finansierar olika miljöskyddsåtgärder.

Storbritannien har krav på att detaljhandelsföretag med minst 250 anställda tar ut ett minimipris när bärkassar av plast med handtag tillhandahålls kunder.
Gäller inte för papperskassar och påsar som endast används för
vissa typer av livsmedel

Den obligatoriska plastbärkasse skatten är indelad i två priskategorier.

Genom att införa en avgift på plastbärkassar hoppas man kunna minska förbrukningen av detta och styra mot miljömålen

Skatten har bestämts till 3 kr respektive 3 ören.

Plastbärkasse som beskattas 3 kr har följande egenskaper:
1. Som har syfte att återanvändas flertalet gånger
2. Har en väggtjocklek som överstiger 15 µm
3. Avsedda för konsumenter för att packa och bära varor
4.Tillverkat av plast (polymer)
Exempel: Matkasse, bärkasse- tunna och tjocka

Plastbärkasse som beskattas 3 ören har följande egenskaper:
1. Som har syfte att återanvändas flertalet gånger
2. Har en väggtjocklek som understiger 15 µm
och en volym som inte överstiger 5 liter
3.Tillverkat av plast (polymer)
Exempel: Fruktpåse, godispåse, fryspåse

Detta innebär givetvis att det finns skattefria plastpåsar som definieras så här:
1. Har en väggtjocklek som understiger 15 µm och
som behövs av hygienskäl
2. Används som förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt
3. Bärkassar avsedda för varaktigt bruk (flergångskassar)
4.Tillverkat av plast (polymer)
Exempel: sopsäck/avfallspåse/hundpåse, LDPE/PP/PET (återvunnen) -påse, e-handelspåse, små påse i konsumentförpackning

Visste du att:
Skattesatsen är satt på en nivå som förväntas
leda till beteendeförändring & därmed minskad
efterfrågan av plastbärkassar.

Hur påverkar det dig som konsument

Som konsument så blir det helt enkelt dyrare i längden att köpa plastbärkasse.

Om vi antar att en plastbärkasse kostar 5 kr (3kr skatt+2kr till företaget som säljer) och att genomsnittspersonen köper 2 påsar per vecka blir den totala utgiften 400 kr/år för inköp av bara plastbärkasse. Handlar man istället 3 påsar per vecka kostar det 720 kr. Mycket pengar som kan gå till annat gott!

Din minskad konsumtion av plastpåsar tillsammans med resten av den svenska befolkningens bidrag bidrar du även till mindre miljöförstöring och därmed ett renare marint liv.

Vilka alternativ finns?

Det finns en del alternativ, här nedan redogör vi för de 3 mest vanligaste alternativen.

  Tygpåse Papperspåse Flergångspåse
Ca-pris: 0-399 SEK Fr. 5 SEK Fr. 5 SEK
Attraktiv: Ja, färgrik, tryckbar Nej,vardaglig Nej, vardaglig
Återanvändbar: Flera år Ca 1-10 ggr. Flera år
Material: Mest bomull Pappersmassa Plast (oftast PP)
Fördel: Mkt hållbar Billig Billig
Nackdel: Tidig
miljöpåverkan vid tillverkning av tyg
Vatten sliter på påsen Material av plast

Summering

  1. Lagen om skatt på plastbärkassar träder i kraft den 1 mars 2020
  2. Lagen tillämpas först från och med den 1 maj 2020
  3. Plastskatten ska resultera så att maxförbrukning är 40 tunna plastbärkassar per person senaste den 31 december 2025.
  4. 85% av all marina nedskräpning är plast.
  5. Anledning för att man väljer skatta just plastkasse är inte direkt förklarad men beror nog på att Sverige omsätter rätt mkt plastpåsar (se statistik ovan).
  6. Skatten blir 3 KR samt 3 ören (läs text ovan för mer info vilka påsar detta påverkar).

Källa: regeringen.se

Reklam: Är du intresserad av snygga tygpåsar får du gärna besöka vår huvudsida Qvikmart.com

Snygga tygpåsar
Snygga tygpåsar